naslovna    preuzimanje   kontakt     
 
 
 
 
  Indeks  
  Verzije programa  
  Ekranski prikazi  
  Inovacije  
  Planiran razvoj  
  Cenovnik  
Preuzimanje  
Najčešća pitanja  
Kontakt  
 


Agencija "newVision Bytes"
 
       
  Univerzalni poslovni informacioni sistem    
     
Nadgradnja - proširenje informacionog sistema
     
  Za preuzimanje datoteke proširenja programskog paketa PVP Gold na vaš računar izaberite link "Preuzmi instalaciju proširenja".  
     
 
 
PVP Gold - proširenje na verziju 4.18.16
Preuzmi instalaciju proširenja
(veličina 11.6 MB)
 
 
Karakteristike 
 
 

Cenovnik 
 
  Cenovnik licenciranja informacionog sistema PVP Gold možete pregledati na strani cenovnik >>>  
 
Napravljene izmene
 
  
Verzija 4.18.16
  Dodaci
 • KEP knjige (Finansije -> Finansijski izveštji ->).
 • PAK broj. Unos PAK broja za svakog partenera i štampa PAK broja pri štampi koverata.
 • U lager listi su dodati filteri kategorija i podkategorija(Izveštaji -> Lager lista).
 • U cenovniku proizvoda su dodati filteri kategorija i podkategorija(Izveštaji -> Cenovnici -> Ažuriraj cenovnik proizvoda).
 • Nov dokument 'Akcija' (Ulaz -> Akcija).
 • Komanda 'Aktiviraj akciju' (Ulaz -> Aktiviraj akciju). Za markiranu akciju generišemo nivelaciju cena.
 • Komanda 'Završi akciju' (Ulaz -> Završi akciju). Za markiranu akciju generisemo nivelaciju koja vraća cene koje su bile pre akcije.
 • Izveštaj 'Promet po platnim karticama' (Izveštaji -> Promet -> Promet po platnim karticama).
 • Izveštaj 'Naplata karticama i čekovima' (Izveštaji -> Promet -> Naplata karticama i čekovima). Pregled naplate odloženog plaćanja (datum naplate veći od datuma računa).
 • Izveštaj 'Pregled dnevnih pazara' (Izveštaji -> Promet -> Pregled dnevnih pazara).
 • Izveštaj 'Pregled neplaćenih računa' (Izveštaji -> Pregled neplaćenih računa).
 • Izveštaj 'Štampanje deklaracija' (Izveštaji -> Štampanje deklaracija).
 
  Izmene
 • Izmena komandi menija za stare knjige (Finansije -> Finansijski izveštaji -> Stare knjige).
 • Izmena komandi menija za Bilanse (Finansije -> Finansijski izveštaji -> Bilansi).
 
  
Verzija 4.18
  Dodaci
 • Kreiranje XML fajla za prijavu poreza preko portala poreske uprave (Finansije -> Finansijski izveštji -> Poreska prijava). Pritiskom na dugme 'Izvezi' i biranjem formata xml kreira se XML fajl za elektronsku prijavu poreza.
 • Kreiranje Kompenzacije (Finansije -> Kompenzacije).
 • Nov dokument 'Nerealizovana prodaja'(Ulaz -> Nerealizovana prodaja).
 • Komanda Realizuj porudžbinu (Ulaz -> Realizuj porudžbinu). Za markiranu porudžbinu kupca generisemo rezervaciju za podrazumevani magacin za proizvode kojih ima u tom magacinu i nerealizovanu porudžbinu za proizvode kojih nema na stanju.
 • Pregled neiskorišćenih rezervacija (Izveštaji -> Pregled neiskorišćenih rezervacija).
 • Pregled nezatvorenih avansnih računa (Izveštaji -> Pregled nezatvorenih avansnih računa).
 • Veze komercijalista sa partnerima (Podaci -> Poslovni partneri -> Veze komercijalista sa partnerima).
 • Izveštaj po komercijalistima (Izveštaji -> Izveštaj po komercijalistima).
 • Mogućnost vraćanja starih cena (Dokument -> Kontra nivelacija).
 • Omogućen je pregled nezavršenih servisa (Servis -> Pregled otvorenih naloga). Prikazuje se lista otvorenih naloga čiji je izvršilac ukonektovani korisnik.
 • Izdavanje robe na revers (Izlaz -> Revers).
 • Povraćaj robe sa reversa (Ulaz -> Povraćaj reversa).
 • Fakturisanje robe izdate na revers (Izlaz -> Račun za revers).
 • Pregled robe na reversu (Izveštaji -> Proizvodi na reversu).
 • Izmena cenovnika za stavke sa markiranog dokumnta (Dokument -> Otvori cenovnik za dokument).
 
  Izmene
 • Ubrzana pretraga, sortiranje i startovanje programa.
 • Ubrzan rad TCP servera
 
  
Verzija 4.17.10
  Izmene
 • Ubrzanje procesa arhiviranja podataka.
 • Korigovan prikaz razlike u ceni u izveštaju 'Prodati proizvodi'. Kada se generiše izveštaj za magacine 'Bilo koji - svi', a u pitanju su maloprodajni magacini, u razliku u ceni je bio uključen i PDV.
 
  
Verzija 4.17.8
  Dodaci
 • Ovim proširenjem je omogućena ispravna korekcija i knjiženje dokumenata sa datumom starijim od 01.10.2012. Za ova dokumenta obračunavaće se porez po opštoj stopi od 18%.
 • NAPOMENA I: Poresku stopu sa 18% na 20% menjate u prozoru (Podaci -> Ažuriranje podataka -> Poreske stope).
 • NAPOMENA II: Ukoliko vršite sinhronizaciju podataka sa izdvojenih lokacija kontrolišite poresku stopu nakon učitavanja sinhronizacije (Podaci -> Ažuriranje podataka -> Poreske stope), jer se može desiti da vam sa izdvojene lokacije pošalju staru poresku stopu. Kada se učitavaju sinhronizacije starije od 01.10.2012 poreska stopa će biti vraćena na 18%.
 
  
Verzija 4.17.3
  Dodaci
 • Kalkulacije u PK knjigu (Finansije -> Dokumenti u PK -> Kalkulacije u PK knjigu).
 • Troškovi u PK knjigu (Finansije -> Dokumenti u PK -> Troškovi u PK knjigu).
 • Izvodi u PK knjigu (Finansije -> Dokumenti u PK -> Izvodi u PK knjigu).
 • Bilans stanja (Finansije -> Finansijski izveštaji -> Bilans stanja).
 • Bilans uspeha (Finansije -> Finansijski izveštaji -> Bilans uspeha).
 • Prijemnice u kartici proizvoda. Prikaz prijemnica za koje još nije urađena kalkulacija u kartici proizvoda.
 
  Izmene
 • Aktiviranje glavnog prozora iz izveštaja.
 • Rešen problem pojave dupliranih indeksa.
 
  
Verzija 4.16.11
  Dodaci
 • Knjižno odobrenje dobavljača (Ulaz -> Knjižno odobrenje dobavljača).
 • Knjižno zaduženje dobavljača (Ulaz -> Knjižno zaduženje dobavljača).
 • Knjižno odobrenje kupcu (Izlaz -> Knjižno odobrenje kupcu).
 • Knjižno zaduženje kupcu (Izlaz -> Knjižno zaduženje kupcu).
 • Rashod (Izlaz -> Rashod).
 • Stavka PK knjige (Finansije -> Stavka PK knjige).
 • Računi u PK knjigu (Finansije -> Računi u PK knjigu).
 • PK knjiga (Finansije -> Finansijski izveštaji -> PK knjiga).
 • U kalkulaciji je dodato dugme za INO kalkulaciju kojim se prikazuju polja: datum carine, valuta uvoza, obračunski kurs, UCD i opcija bez plaćanja.
 • Za svaki dokument je omogućeno povezivanje sa eksternim datotekama (Dokument -> Fajlovi vezani za dokument).
 • U Inventarskoj listi dodata je informacija o ukupnoj vrednosti popisane robe.
 • Slanje loga sa računara email-om. Ukoliko je potrebno da nam posaljete danasnji log sa nekog računara ovo sad možete uraditi pritiskom na komandu (Aplikacija -> Pošalji log email-om).
 • Resetovanje TCP servera. Ukoliko je potrebno administrator može ovo uraditi pritiskom na komandu (Aplikacija -> Resetuj TCP server).
 • Ukoliko dođe do prekida arhive podataka (npr. usled nestanka struje) program vraća podatke koji su bili pre pokretanja arhive podataka.
 
  Izmene
 • Dodata je komanda 'Snimi parametre korisnika' (Prikaži -> Snimi parametre korisnika). Više se parametri ne snimaju pri svakom izlasku iz programa.
 • Ubrzan je pristup bazi podataka.
 
  
Verzija 4.15.7
  Dodaci
 • Prilikom štampe koverata moguće je dodati logo kao i dodatni tekst koji će se štampati na koverti ( Izveštaji -> Adresiranje koverata ).
 • Omogućen je unos teksta koji se prikazuje pri slanju elektronske pošte (Podaci -> Ažuriranje podataka -> Parametri elektronske pošte).
 • Za servisni nalog omogućen je unos dodatnih informacija o aparatima ( Servis -> Ažuriranje podataka -> Dodatne informacije o aparatima ).
 • Za servisni nalog omogućen je unos prijavljenih kvarova ( Servis -> Ažuriranje podataka -> Vrste prijavljenih kvarova ).
 • Za servisni nalog omogućen je unos pronađenih kvarova ( Servis -> Ažuriranje podataka -> Vrste pronađenih kvarova ).
 • Za servisni nalog omogućen je unos delova koji su u kvaru ( Servis -> Ažuriranje podataka -> Delovi u kvaru ).
 • U servisnom nalog omogućen je unos godine proizvodnje, novog serijskog i PNC broja, dodatnih informacija o aparatu, komentara izvršioca, prijavljenog kvara, pronađenog kvara i dela u kvaru.
 
  Izmene
 • U prozoru štampe dokumenta, na poslednjoj stranici ( Napomena ), dodato je dugme 'Snimi parametre za štampanje dokumenata'. Više se ne snimaju poslednji parametri kao podrazumevani, već se to radi pritiskom na ovo dugme.
 
  
Verzija 4.14
  Dodaci
 • Defragmentacija baze. Sređivanje tabela u bazi podataka.
 • Kontrola indeksiranja baze. Prilikom startovanja programa vrši se kontrola ispravnosti indeksa u bazi.
 
  Izmene
 • Ispravljena greška u sinhronizaciji rezervacija.
 • Ispravljena greška u ažuriranju cenovnika prema novom kursu.
 • Ispravljena greška pri arhiviranju baze čiji naziv sadrži samo brojeve.
 
  
Verzija 4.13
  Dodaci
 • Evidencija promena na dokumentima (Dokumenta -> Evidencija promena na dokumentu). Evidentiraju se vreme i korisnik koji je vršio promenu.
 • Dodat je preporučeni datum kontrole podataka. Program vodi evidenciju o promenama, pa prilikom kontrole podataka nudi datum početka kontrole u zavisnosti od napravljenih promena na dokumentima.
 • Poslovnim partnerima može se dodeliti centrala.
 • Dodate su nove vrste poslovnih partnera 'Fizička lica' i 'Banke'.
 • Dodate su poslovne jedinice i njihova veza sa magacinom (Podaci -> Ažuriranje podataka)
 • Dodata je podrška za Mikroelektronikine fiskalne uređaje namenjene Republici Srpskoj (F-LINK).
 • Dodata je podrška za Genekove fiskalne uređaje koji za komunikaciju koriste program 'SC LINK'.
 • Dodat je izveštaj o prometu proizvoda u maloprodaji (Izveštaji -> Promet -> Promet proizvoda u maloprodaji ) .
 
  Izmene
 • Ispravljena je greška u defragmentaciji baze pri arhiviranju podataka (nastala u verziji 4.10.4).
 • Ubrzana je konverzija baze podataka.
 • Ubrzana je kontrola podataka.
 
  
Verzija 4.10.4
  Dodaci
 • Ukoliko verzija baze ne odgovara verziji programa vrši se automatsko prilagođavanje (konverzija).
 • Prilikom sinhronizacije podataka ukoliko verzija baze sinhronizacije ne odgovara verziji programa vrši se automatsko prilagođavanje (konverzija).
 • Ukoliko dođe do prekida kontrole podataka (npr. usled nestanka struje) program vraća podatke koji su bili pre pokretanja kontrole podataka kako bi se mogao odmah nastaviti rad na programu.
 • Sinhronizacija podataka - označavanje dokumenata nastalih u određenom vremenskom periodu za sinhronizaciju (Podaci -> Period za sinhronizaciju ) .
 • Štampa etiketa je proširena poljima neophodnim za štampanje deklaracije.
 • Dodat je izveštaj o prometu po kupcima (Izveštaji -> Promet -> Promet po kupcima ) .
 • U prenosu robe dodate su kolone "Nabavna cena" i "Marža. Ove kolone se odnose na odredišni magacin i upisuju se u kalkulaciju koju generiše prenos robe.
 
  Izmene
 • U lager listi kao podrazumevana kolona za količinu pikazuje se ukupna količina (koja odgovara kartici proizvoda), umesto do sada prikazivane raspoložive količine.
 • Izmenjen je prikaz računa u KEPU za veleprodajne magacine po nabavnim cenama. Greškom je u iznosu bio uključen i PDV (Finansije -> Finansijski izveštaji -> KEPU - Veleprodaja) .
 
  
Verzija 4.9.10
  Dodaci
 • Omogućen je pregled KEPU - Maloprodaja za određeni period (Finansije -> Finansijski izveštaji -> KEPU - Maloprodaja) .
 • Omogućen je pregled KEPU - Veleprodaja za određeni period (Finansije -> Finansijski izveštaji -> KEPU - Veleprodaja) .
 • Prilikom unošenja izvoda pritiskom na dugme 'Popuni konto stavke' program će popuniti polje konto sa poslednje unetim kontom za poslovnog partnera.
 • U izvodu prilikom unosa zaduženja (Isplata) u listi nerasknjiženih dokumenata pored broja prijemnice sada se prikazuje i broj fakture dobavljača.
 • U izveštaju 'Pregled dužnika i poverioca' dodata je mogućnost da se u vrednost stanja partnera uračuna i vrednost otpremnica za koje još nije formiran dokument računa.
 
  
Verzija 4.9.9
  Dodaci
 • U skladu sa promenama zakona dodata je mogućnost vodjenja KEPU za veleprodajne magacine po nabavnim cenama, prodajnim cenama i prodajnim cenama sa PDV -om (Finansije -> Finansijski izveštaji -> KEPU - Veleprodaja) .
 • U glavnom prozoru, u polju za opis stavki iz tabele, za stavke dokumenta dodat je i prikaz napomene za stavku.
 • Za svaki magacin se sada može uneti "Adresa", i može se zabraniti snimanje dokumenta koji pravi negativne količine proizvoda u tom magacinu.
 
  
Verzija 4.9.8_beta
  Dodaci
 • U skladu sa promenama zakona dodata je KEPU za maloprodajne magacine (Finansije -> Finansijski izveštaji -> KEPU - Maloprodaja) .
 • U skladu sa promenama zakona dodata je KEPU za veleprodajne magacine (Finansije -> Finansijski izveštaji -> KEPU - Veleprodaja) .
 • Dodata je podrška za Genekov driver (BmcRezidentni.exe) za fiskalni štampač BMC P32 .
 
  
Verzija 4.9.7
  Dodaci
 • Prilikom arhiviranja podataka ( u procesu utvrdjivanja pocetnog stanja ) dodata je mogućnost korišćenja trenutnog stanja kao početnog stanja. Ovim je značajno ubrzano arhiviranje jer se u ovom slučaju ne vrše nikakve kontrole podataka.
 
  Izmene
 • Ispravljena je greška prilikom kontrole podataka. U slučaju postojanja rezervacija starijih od početnog stanja one nisu uzimane u obzir.
 
  
Verzija 4.9.6
  Dodaci
 • U kontroli podataka dodata je mogućnost vršenja kontrole do izabranog datuma.
 • Dodata je mogućnost da se prilikom arhiviranja podataka ( u procesu utvrdjivanja početnog stanja ) koriste podaci iz lager liste na dan.
 
  Izmene
 • Ubrzana je kontrola podataka.
 • Ubrzano je arhiviranje podataka.
 • Ispravljena je greška prilikom štampanja potpisa u servisnom nalogu.
 
  
Verzija 4.9.5
  Dodaci
 • Dodate su vrste platnih kartica (Finansije -> Ažuriranje podataka -> Vrste platnih kartica) .
 • Dodata je mogućnost da se prilikom unosa plaćanja po maloprodajnom računu unesu podaci o kartici sa kojom je kupac platio račun.
 • Dodat je izveštaj o prometu po platnim karticama (Izveštaji -> Promet -> Promet po platnim karticama) .
 
  Izmene
 • Ispravljena je greška u knjiženju računa koji u sebi ima i robu i usluge ( obračun RUC ).
 • Promenjen je naziv dokumenta "Servisna prijava" u "Servisni nalog".
 • Promenjeni su sledeći nazivi polja u servisnom nalogu: "Aparat" u "Vrsta aparata", "Vrsta garancije" u "Vrsta servisnog naloga", "Proizvođač" u "Proizvođač aparata", "Model" u "Model aparata" , "Rad" u "Mesto izvršenja", "Broj artikla/Fabrički broj" u "Artikal/Fabrički broj/PNC kod aparata", "Nosilac garancije/Isplatilac" u "Nosilac garancije/Isplatilac servisnog naloga" i "Opis greške" u "Opis greške/Prijava kvara".
 
  
Verzija 4.9.4
  Dodaci
 • Dodato je podešavanje magacina škarta (Prikaži -> Parametri aplikacije -> Proizvodnja) .
 • Unapređen je proces sinhronizacije podataka.
 
  Izmene
 • Ispravljena je greška u prikazu izvestaja "Poslovni partneri".
 • Ispravljena je greška u šablonu za knjiženje povratnice kupca za maloprodajni magacin.
 
  
Verzija 4.9.3
  Dodaci
 • Dodato polje datum kniženja u uplati pazara.
 • U prozoru pretrage proizvoda dodat je kriterijum pretrage po svim parametrima istovremeno.
 • Dodata je opcija za filtriranje iskorišćenih rezervacija  (Prikaži -> Parametri aplikacije -> Dokumenti).
 
  Izmene
 • Ispravljena je greška u sinhronizaciji podataka (nastala u verziji 4.9.2).
 
  
Verzija 4.9.2
  Dodaci
 • Unos troškova kroz dokument troška (Ulaz -> Troškovi )
 • Omogućeno je uvlačenje troškova u knjigu ulaznih faktura.
 • Dodata je mogućnost pravljenja šablona i kniženja za dokument troška.
 • Omogućen je pregled istorije prodaje za usluge.
 • Štampa koverata je proširena mogućnošću automatskog obeležavanja svih partnera koji se nalaze na markiranim dokumentima.
 
  
Verzija 4.8.4
  Dodaci
 • Dodata je podrška za Shollex-ov fiskalni uređaj "EPSON TM-260F".
 • Ubrzani su finansijski izveštaji: Dnevnik knjiženja, Kartica glavne knjige, Izveštaj stanja partnera, Pregled analitike po kontima, Analitički bilans i Bruto bilans
 • Dodata je mogućnost stavljanja servisne prijave u status ''za verifikaciju''.
 • U prozoru za unos početnog stanja glavne knjige        (Ulaz -> Početno stanje -> Početno stanje glavne knjige) omogućeno je menjanje polja ''Opis''.
 • Omogućeno je vezivanje uplata i isplata za povratnice dobavljaču i povratnice kupca.
 • Povratnice dobavljaču i povratnice kupca su dodate u IOS (izvod otvorenih stavki).
 • Omogućeno je uvlačenje povratnica dobavljaču u knjigu ulaznih faktura.
 • Omogućeno je uvlačenje povratnica kupca u knjigu izlaznih faktura.
 
  
Verzija 4.7.4
  Dodaci
 • Dodata je podrška za Galebov fiskalni uređaj "FI-550" namenjen Republici Srpskoj (FisLINK).
 • Dodat je prozor za podešavanje štampe kalkulacija.
 • Za restoranski mod dodata je mogućnost izmene konobara za otvorene porudžbe za sto.
 • U prozoru za unos početnog stanja glavne knjige        (Ulaz -> Početno stanje -> Početno stanje glavne knjige) dodata je kolona ''Opis analitike''.
 • U datoteku users.ini (PVPROOT\data\users.ini) moguće je dodati komandu za ''jedinstven barkod''. Ovim se onemogućava da različiti proizvodi imaju isti barkod. Komanda je: JBK=1.
 • U datoteku users.ini (PVPROOT\data\users.ini) moguće je dodati komandu za štampu jednog fiskalnog isečka za servisne račune na kojima se nalazi više servisnih prijava. Komanda je: P1FS=1.
 • NAPOMENA I: Nakon izmene i snimanja datoteke users.ini aplikacija PVP Gold, ukoliko je pokrenuta, mora biti resetovana da bi napravljene izmene imale efekta.
 • NAPOMENA II: Izmene napravljene u datoteci users.ini važe za sve korisničke naloge ali se odnose na kopiju aplikacije PVP Gold koja se pokreće sa računara na kome su izmene napravljene
 
  
Verzija 4.7.1
  Dodaci
 • Dodata je podrška za "HCP" fiskalne uređaje "Integra" i  "Best" .
 • U Inventarskoj listi dodato je dugme za proveru stanja po knjigama, kojim se ove vrednosti ispravljaju. Uslov za ispravnu proveru stanja po knjigama je da pre otvaranja inventarske liste bude izvršen postupak kontrole podataka.
 • Lager lista je proširena kolonama "Opis" i "Šifra partnera".
 • Pregled dužnika i poverioca proširen je kolonom "PIB".
 • Dodat je Izveštaj o datim rabatima na proizvode  (Izveštaji -> Promet  -> Proizvodi prodati sa rabatom).
 • Dodata je mogućnost da se izvod otvorenih stavki štampa posebno za dugovanja a posebno za potraživanja.
 • Kartica poslovnih partnera je proširena detaljima uplata i rokovima za plaćanje.
 • Dodata je mogućnost da se vrsta poreza promeni istovremeno za sve markirane proizvode (Podaci -> Proizvodi -> Dodeli vrstu poreza).
 • U izveštaju "Finansije" ( Finansije -> Finansijski izveštaji -> Finansije) dodat je podatak o stanju na tekućem računu .
 
  
Verzija 4.6.1
  Dodaci
 • U restoranskom modu dodata je mogućnost fakturisanja porudžbina iz delova (po porudžbinama i po stavkama).
 • Za restoranski mod u datoteku users.ini (PVPROOT\data\users.ini) moguće je dodati komande za podešavanje dodatnih stampača na koje bi se štampale porudžbine, kao i maksimalan broj karaktera koji može da se štampa na tom štampaču. Komande su: za uključivanje opcije štampe na dodatnom štampaču RS=1, za izbor štampača RSK (npr. RSK=Epson TM-T88IV Receipt), za izbor štampača na koji se štampa piće (ukoliko se štampa na posebnom štampaču) RSP, za izbor štampača na koji se štampa hrana (ukoliko se štampa na posebnom štampaču) RSH, za maksimalan broj karaktera RSMK (npr. RSMK=40).
 • Dodata je mogućnost štampanja roka plaćanja kod servisnih računa.
 • Dodata je štampa podataka o načinu plaćanja za servisni račun koji je izdat iz maloprodajnog magacina.
 • NAPOMENA I: Nakon izmene i snimanja datoteke users.ini aplikacija PVP Gold, ukoliko je pokrenuta, mora biti resetovana da bi napravljene izmene imale efekta.
 • NAPOMENA II: Izmene napravljene u datoteci users.ini važe za sve korisničke naloge ali se odnose na kopiju aplikacije PVP Gold koja se pokreće sa računara na kome su izmene napravljene.
 
  
Verzija 4.5.5
  Dodaci
 • U dijalogu Pristupna prava dodata je mogućnost zadavanja foldera koji će biti otvoren i komande koja će biti izvršena prilikom pokretanja aplikacije od strane zaposlenog  odabranog u istom dijalogu.
 • Dodata je mogućnost povezivanja zaposlenih sa magacinima (Podaci -> Pristupna prava -> Veze zaposlenih i magacina), pri čemu zaposleni nakon registracije na bazu podataka sa svojim korisničkim nalogom vidi samo dokumenta pravljena za magacine sa kojima je povezan.
 • U datoteku users.ini (PVPROOT\data\users.ini) moguće je dodati komande za zadavanje broja decimala i format broja za količine i cene za dokumente Specifikacije materijala. Komande su: za broj decimala BDS
  (npr. BDS= 5), za format broja FBS
  (npr. FBS=0.00###).
 • U datoteku users.ini(PVPROOT\data\users.ini) moguće je dodati komandu za zadavanje email adrese primaoca pripremljene datoteke za sinhronizaciju (ukoliko je uneta email adresa primaoca nakon izvršavanja komande Aplikacija -> Pripremi podatke za sinhronizaciju otvara se email poruka koja u prilogu sadrži pripremljenu datoteku za sinhronizaciju). Komanda je MZS
  (npr. MZS=email@domain.com).
 • NAPOMENA I: Nakon izmene i snimanja datoteke users.ini aplikacija PVP Gold, ukoliko je pokrenuta, mora biti resetovana da bi napravljene izmene imale efekta.
 • NAPOMENA II: Izmene napravljene u datoteci users.ini važe za sve korisničke naloge ali se odnose na kopiju aplikacije PVP Gold koja se pokreće sa računara na kome su izmene napravljene.
 
  Izmene
 • Ispravljena je greška prilikom arhiviranja maloprodajnih računa u slučajevima kada postoji više unetih maloprodajnih magacina.
 
  
Verzija 4.5.4
  Dodaci
 • Dodata je mogućnost unosa brojeva vozila kojima se roba otprema u grupu podataka Kontakt osobe sa prefiksom #. Prilikom pokretanja štampe dokumenta Računa/Otpremnice automatski se popunjava polje Broj vozila, dok se prilikom unosa novog broja vozila vrši automatsko snimanje.

 

 
  
Verzija 4.5.3
  Izmene
 • U dijalogu za prikaz kartice poslovnog partnera u dokumentima (Prikaži -> Konfiguracija aplikacije -> Dodatne informacije -> Kartica partnera) dodati su dokumenti Povratnice kupca i  Povratnice dobavljaču.
 • Isključena je mogućnost duplog knjiženja dokumenata reaktiviranjem storniranog naloga za knjiženje za proknjižen dokument.

 

 
  
Verzija 4.5.2
  Dodaci
 • Dodata je mogućnost izvoza glavne knjige i alat za pregled glavne knjige sa svim finansijskim izveštajima van aplikacije PVP Gold (npr. sa eksternog medija CD/DVD), komanda Finansije -> Arhiviraj glavnu knjigu.
 • Dodata je mogućnost unosa i snimanja rabata u dokumentu zbirnog računa.

 

 
  
Verzija 4.5.1
  Dodaci
 • Dodata je mogućnost unosa i štampanja napomene za stavke dokumenata: Ponuda kupcu, Ponuda od dobavljača, Porudžbenica kupca, Porudžbenica dobavljaču, Prijemnica, Otpremnica,  Rezervacija, Predračun, Avansni račun, Račun, Povratnica kupca i Povratnica dobavljaču. Opcija za štampanje napomena sa stavki dokumenta "Štampaj napomene sa stavki dokumenta" nalazi se u okviru dijaloga za  štampanje dokumenta na strani Napomena.
 • Dodata je opcija za izbor vrste štampe fiskalnog računa za servisni račun i servisnu prijavu (štampanje samo proizvoda, samo usluga ili kompletnog fiskalnog računa tj. štampanje i proizvoda i usluga).
 • Omogućen je unos i sinhronizacija dokumenata Specifikacija materijala za distribuirane računarske mreže bez, do sada neophodne, dodatne kontrole brojeva dokumenata.
 
  Izmene
 • Ispravljena je greška prilikom štampanja kolone Zavisni troškovi za maloprodajnu kalkulaciju na kojoj su bili uneti troškovi.
 
  
Arhiva izmena (verzije starije od 4.5.1)
 
 
Instalacija nadgradnje - proširenja
 


Nakon preuzimanja datoteke sa instalacijom proširenja na vaš računar, postupak instalacije je sledeći:

 • Isključite aplikaciju PVP Gold na svim računarima u vašoj lokalnoj mreži na kojima je pokrenuta,
 • Datoteku sa instalacijom proširenja morate snimiti i pokrenuti na svakom od računara počev od servera  (računara na kojem se nalazi baza podataka aplikacije PVP Gold),
 • Nakon pokretanja datoteke sa instalacijom proširenja morate potvrdno odgovoriti na postavljeno pitanje "Da li želite da instalirate nadgradnju poslovnog informacionog sistema PVP Gold?" da bi ste izvršili proces instalacije proširenja.

  

 

Ekranski prikazi 
 
 


 
   
 


 

 
 vrh strane  Vrh strane
 
   
| Naslovna | Verzije programa | Ekranski prikazi | Inovacije | Planiran razvoj | Cenovnik | Preuzimanje | Najčešća pitanja | Kontakt |
newVision Bytes 011.236.06.48 Beograd, Braće Limijer 8 © 2005-2009 newVision Bytes. Sva prava zadržana.